Verksamhet

Ungdomsföreningens nuvarande medlemsantal är ca. 50 personer. Till aktiviteterna hör förutom de uppskattade revyerna även bl.a. ordnande av påskbrasa, byafest och dylikt i samarbete med byaföreningen.