Småbönders Ungdomsförening r.f.

Bild: Småbönders Ungdomsförening r.f.

Föreningsinfo
Småböndersvägen 584, 68750 Småbönders
Telefon: 0408386087
E-post: smabondersuf( at )hotmail.com
smabondersuf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 1:a ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Köksutrustning, Ljudanläggning, Ljusanläggning, Scen, Videokanon

Kontaktperson
Aron Wistbacka
Telefon: 0407619420